Membri

Cum devin membru ?

Poate deveni membru orice persoană fizică care deține atestat pentru ocupația de Administrator de condominii, obținut conform prevederilor legale în vigoare sau persoanele juridice care au în obiectul de activitate administrarea de imobile sau condominii și sunt autorizate în condițiile legii. Pot adera la Asociație și alte persoane fizice sau juridice care sunt în totalitate de acord cu prevederile statutului și își asumă susținerea și implicarea materială și fizică pentru realizarea obiectivelor asociației.

DOCUMENTE NECESARE

  1. Actul de identitate
  2. Atestatul de administrator
  3. Cazierul fiscal
  4. Cazierul judiciar
  5. CUI – pentru PFA sau SRL + certificat constatator
  6. Pentru persoanele juridice – activitatea principală „administrare de condominii”
  7. Taxa de înscriere – 100 lei (valabilă pentru primii 100 de membri înscrişi)
  8. Cotizaţia: 
  • 50 lei / lună – persoane care realizează venituri din administrare de condominii;
  • 20 lei/lună – persoane care nu realizează venituri din administrare

 

Precizare !

Persoanele care la data înscrierii nu pot face dovada că deţin Atestat de Administrator (conform prevederilor legii 230/2007), vor depune la dosar dovada înscrierii la cursul de Administrator de Condominii (contractul de şcolarizare sau dovada achitării taxei de şcolarizare)

Cerere de aderare​