Despre noi

Misiune & Viziune

Asociația AACA este constituită ca persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală și apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, independentă față de orice instituție de drept public sau privat din România, fiind, în același timp, o organizație civică de interes public, constituită în temeiul OG nr. 26/2000, cu scopul realizării unui sistem integrat de reprezentare al administratorilor de condominii, în relația lor cu instituțiile publice și private, un partener de dialog la nivel local, județean și național, în domeniul administrării proprietății private condominiale, un organism de coordonare, informare, consiliere, documentare, pregătire profesională și conlucrare inter-asociativă a administratorilor de condominii din România.

Foto perete AACA

Obiective

  • promovarea și dezvoltarea principiilor de asociere și reprezentare profesională a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de administrare de condominii, precum și a principiilor privind conservarea valorilor morale și materiale privind administrarea proprietății private de natură imobiliară;
  • susținerea administratorilor de condominii în problemele legate de activitatea de administrare a proprietății private, precum și al drepturilor și obligațiilor acestora;
  • dezvoltarea spiritului civic și al simțului de proprietate privată asociativă;
  • structurarea, consolidarea și dezvoltarea unui sistem de evidențiere, valorificare și protejare a proprietății private existente și a administrării acesteia;
  • sprijinirea inițiativelor civice și de orice altă natură, în vederea dezvoltării societății civile în sfera conceptelor de proprietate, asociere și de administrare a acestora;
  • reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor membrilor în raport cu autoritățile centrale, locale și județene, interne și internaționale, menționate în prezentul statut;